Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Когда платить налог на прибыль при переходе с единого налога на общую систему в рамках года?

В случае перехода в рамках года с единого налога на общую систему плательщик уплачивает налог на прибыль по итогам года (подкатегория 102.12 ЗИР)

В современных условиях плательщики могут уплачивать налог на прибыль по итогам квартала или года. Квартальный период могут выбрать, в частности, плательщики, зарегистрированные в течение отчетного года. При этом сразу после появления данной нормы возник вопрос: распространяется ли ее действие на плательщиков, перешедших в течение года с единого налога на общую систему (то есть можно ли считать их вновь созданными)? К сожалению, прямого ответа на него НКУ не содержит (правда, его формальное прочтение склоняло больше к фискальному выводу).

Вместе с тем, данный вопрос разрешила ГФСУ, причем либерально. Она сообщила, что такие плательщики уплачивают налог на прибыль по итогам года. При этом отчетный период для них начинается с даты перехода на общую систему и заканчивается 31 декабря такого года.

Який порядок сплати податку на прибуток у поточному році підприємствами, які з 1 січня поточного року або пізніше переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

Коротка:

     Платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу «а» п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України.

Повна:

     Відповідно до п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

     Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку третьої групи здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1 - 298.2.3 ст. 298 ПКУ (п. 298.2 ст. 298 ПКУ). Зокрема, платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (п.п. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

     Згідно з п. 294.1 ст. 294 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

     Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

     Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

     Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п.137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

     Поряд з цим, п. 137.5 ст. 137 ПКУ визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

     а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

     б) виробників сільськогосподарської продукції;

     в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.    

     З урахуванням зазначеного, платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу «а» п. 137.5 ст. 137 ПКУ.


Подпишитесь
 
на информационную рассылку OMP чтобы получить:
- новости налогообложения в день выхода материалов;
- комментарии каждой новости от юристов OMP;

- возможность задать вопрос юристу во время вебинара. 

иллюстрация к налоговой консультации

Наши клиенты и партнеры

© 2019 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE