Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Увеличение уставного капитала ООО

Увеличение уставного капитала ООО путем внесения в него участником права требования к такому ООО - налоговые последствия определяются по правилам бухучета (письмо ГФСУ от 15.02.2016 г. № 3174/6/99-99-19-02-02-15)

ГФСУ рассмотрела ситуацию с увеличением уставного капитала общества с ограниченной ответсвенностью (далее - ООО) путем внесения в него участником права требования к этому же ООО. Она сообщила, что:

- осуществление подобной операции законодательством не предусмотрено;

- увеличение дополнительного капитала не требует отражения корректировок на разницы согласно НКУ, а потому такие операции отражаются согласно правилам бухучета.

Заметим, что первый из приведенных выводов не является однозначным. В прошлом, возможность осуществления такой операции подтверждал Госкомпредпринимательства (см. письмо от 18.03.2005 г. № 1768). В то же время, Минюст с этим не соглашался (см. конультацию по адресу: old.minjust.gov.ua/4749). При этом ГФСУ данной проблемы не коснулось и, более того, при построении упомянутого вывода ссылалась не на те нормы законодательства (ст. 144 ГКУ в данном письме вовсе не упомянута).

Вместе с тем, как следует из второго вывода ГФСУ, даже при таком подходе доходов у ООО не возникнет. Так как внесение права требования осуществляет участник ООО, данная операция должна рассматриваться как дополнительный взнос (видимо, поэтому налоговая служба делает акцент именно на дополнительном капитале), а он согласно правилам бухгалтерского учета доходы ООО не увеличивает.

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 15.02.2016 р. N 3174/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток операції зі збільшення додаткового капіталу на суму кредиторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Відповідно до статті 80 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

 

Статтею 86 ГКУ визначено, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

 

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

 

Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

 

Засновник приймає рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ в розмірі заборгованості ТОВ шляхом відступлення права вимоги до ТОВ за кредитним договором та договором поставки товарів та внесення майнових прав за цими договорами до статутного капіталу ТОВ.

 

Отже, можливість збільшення засновником, який є одночасно кредитором ТОВ, статутного капіталу ТОВ за рахунок погашення сформованої раніше таким ТОВ кредиторської заборгованості, шляхом внесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену кредиторську заборгованість, чинним законодавством не передбачена.

 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

 

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці зі збільшення додаткового капіталу.

 

Таким чином, зазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

 

Разом з тим повідомляємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

 

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE