Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

НДС-обязательства в случае гибели урожаяВ случае гибели урожая плательщик НДС - спецрежимщик согласно ст. 209 НКУ должен отразить НДС-обязательства в «спецрежимной» декларации по НДС
(подкатегория 101.24 ЗИР)

Комментарии от Виталия Смердова, юриста налоговой практики OMP:

Плательщик НДС, который зарегистрирован как сельскохозяйственный спецрежимщик согласно ст. 209 НКУ понес расходы на выращивание урожая и сформировал по ним налоговый кредит. Урожай при этом погибает. Нужно ли ему отражать в связи с этим НДС-обязательства согласно п. 198.5 НКУ?

Налоговая служба считает, что да (ссылаясь на то, что такие товары уже не могут быть использованы в хозяйственной деятельности). Причем интересно, что, по ее мнению, плательщик должен показать начисление НДС-обязательств в «спецрежимной» (а не в общей) декларации по НДС. Это приводит к тому, что часть такой суммы попадет на его спецсчет, а часть в бюджет.

Мы с таким подходом не согласны, поскольку товары, использованные для выращивание урожая, уже использованы в хозяйственной деятельности. При этом факт гибели урожая данного вывода не меняет. В пользу такого подхода свидетельствует и судебная практика, в том числе на уровне ВАСУ.

 

Питання:

 

Чи потрібно суб'єкту спеціального режиму оподаткування при знищенні (загибелі) врожаю здійснити нарахування податкового зобов'язання за придбаними товарами/послугами, які використані для вирощування таких посівів (насаджень) та були відображені в податковій декларації з ПДВ з позначкою "0121" / "0122" / "0123"?

 

Відповідь:

 

Відповідно до п. 209.5 ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари/послуги в сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку в загальному порядку.

 

Пунктом 198.3 ст. 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

 

Згідно з пп. "г" п. 198.5 ст. 198 ПКУ у разі якщо товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту).

 

В свою чергу у разі здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання (п. 189.1 ст. 189 ПКУ).

 

Відповідно до п. 5 розд. I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, платники податку, які згідно зі ст. 209 ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації з ПДВ 0110, подають податкову декларацію з ПДВ з позначкою "0121" / "0122" / "0123", яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого ст. 209 ПКУ.

 

Отже, незалежно від того, чи отримана компенсація за знищений (загиблий) врожай, суб'єкт спеціального режиму оподаткування повинен здійснити операцію зі списання товарів/послуг, що були використані для вирощування таких посівів (насаджень) та при придбанні яких було сформовано податковий кредит.

 

Оскільки товари/послуги не можуть бути використані в господарській діяльності, то не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається таке списання, платник податку повинен скласти зведену податкову накладну та здійснити нарахування податкових зобов'язань в рядку 1.1 розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ з позначкою "0121" / "0122" / "0123".

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE