Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

При списании задолженности


При списании задолженности, отвечающей признакам «безнадежности», на сумму, превышающую резерв сомнительных долгов, финрезультат до налогообложения увеличивать не нужно
(письмо ГФСУ от 12.03.2016 г. № 5390/6/99-99-19-02-02-15)

У плательщиков, которые корректируют финансовый результат до налогообложения на разницы согласно НКУ, есть проблемы с налоговым учетом безнадежной дебиторской задолженности. Дело в том, что списывать такую задолженность они могут преимущественно через резерв сомнительных долгов. При начислении такого резерва в бухгалтерском учете возникают расходы, но при этом НКУ требует увеличения на эту сумму финансового результата до налогообложения. Такой подход приводит к тому, что списание безнадежной дибиторской задолженности не уменьшает объекта по налогу на прибыль кредитора.

Вместе с тем, если резерва оказалось недостаточно, и задолженность при этом отвечает признакам «безнадежности» из п.п. 14.1.11 НКУ, увеличивать финрезультат до налогообложения в части такого превышения не нужно. ГФСУ прямо подтвердила это. В связи с этим, получается, что для плательщиков, которые отражают корректировки по налогу на прибыль, с налоговой точки зрения выгоднее, чтобы размер резерва сомнительных долгов был меньше.

Данный вопрос поднимался и на форуме «Tax connection day», который проводился 06.04.2016 г. и, в котором принимали участие, в том числе, и сотрудники юридической фирмы OMP.

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 12.03.2016 р. N 5390/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату при списанні дебіторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів, визначено положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу.

 

Так, згідно з вимогами пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

 

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу наведено у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

 

У разі використання резерву для списання дебіторської заборгованості, така заборгованість перевіряється на відповідність критеріям безнадійності, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. У разі її відповідності коригування фінансового результату до оподаткування згідно з частиною другою пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суми резерву сумнівних боргів не здійснюється.

 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується лише тоді, коли здійснюється коригування у бік зменшення резерву сумнівних боргів і на цю суму збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.

 

Водночас, якщо безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів списується з активів на інші операційні витрати, то збільшення фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

 

Слід зазначити, що реалізація товарів може здійснюватись як добровільно, так і шляхом примусового виконання рішень про звернення стягнення на майно боржника.

 

З метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця заборгованості, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів розпочато відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, здійснюється до повного погашення чи визнання такої заборгованості безнадійною відповідно до п. 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

 

Відповідно до пп. 1.2 п. 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, якщо у наступних податкових періодах після 1 січня 2015 року покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення) та віднесеної на зменшення витрат згідно з підпунктом 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, такий покупець зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

 

Водночас продавець, який зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до підпункту 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму заборгованості (її частини) за такі товари, роботи, послуги, погашену покупцем, та зменшує фінансовий результат до оподаткування на собівартість (її частину, визначену пропорційно сумі погашеної заборгованості) цих товарів, робіт, послуг за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE