Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

ГФСУ про возврат переплат по НДС

Комментарии юристов налоговой практики OMP к выводам ГФСУ про вопросу возврата переплат по НДС:

- возврату на счет в СЭА по НДС подлежат лишь суммы излишне уплаченного НДС. Что касается переплат по другим налогам/сборам, то они на счет в СЭА по НДС не возвращаются;

- средства, попавшие на бюджетные счета НДС, но подпадающие под определение "ошибочно уплаченные денежные обязательства" подлежат возврату в общем порядке, а не на счет в СЭА по НДС (письмо ГФСУ от 09.03.2016 г. № 8056/7/99-99-20-03-04-17).

Налоговая служба представила два вывода относительно возврата сумм переплаты/ошибочно уплаченных сумм НДС.

1. С 1 января 2016 года суммы НДС, излишне уплаченного в бюджет, могут возвращаться лишь на счет плательщика в СЭА по НДС (п. 43.4 НКУ). При этом, как правильно указали контролеры, данное новшество касается лишь сумм НДС. На прочие налоги/сборы оно не распространяется.

2. Как мы уже сказали, с 1 января излишне уплаченный НДС может возвращаться лишь на счет СЭА по НДС плательщика. При этом ошибочно уплаченный НДС (суммы, поступившие на счета учета НДС по ошибке и подпадающие под определение ошибочно уплаченных денежных обязательств согласно п.п. 14.1.182 НКУ) в данной норме не указан. На этом основании контролеры пришли к выводу, что такие суммы возвращаются плательщику в общем порядке (в частности, на его текущий счет), а не на счет СЭА по НДС.

Если учесть определение ошибочно уплаченных денежных обязательств (это средства, поступившие в соответствующий бюджет, в частности, от юрлиц, которые не являются плательщиками таких денежных обязательств) вывод контролеров является более чем закономерным. Тем более, что в таком случае у плательщика, скорее всего, не будет счета СЭА по НДС.

Вместе с тем, на ситуацию, когда НДС было заплачено больше по ошибке, но затем такая ошибка исправляется при помощи уточняющего расчета, а излишне уплаченную сумму планируется возвращать, данный вывод, вероятнее всего, не распространяется.

 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 09.03.2016 р. N 8056/7/99-99-20-03-04-17

 

Державна фіскальна служба України з метою належного виконання вимог статті 43 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.

 

1. Щодо повернення з бюджету надміру сплачених грошових зобов'язань на рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість

 

Пунктом 200 1.4 статті 200 1 Кодексу визначено:

 

"На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

 

а) з власного поточного рахунка платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу;

 

б) з власного поточного рахунка платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;

 

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України;

 

г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу".

 

Відповідно до речення другого пункту 43.4 статті 43 Кодексу у разі повернення надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - рахунок у СЕА ПДВ).

 

Отже, поверненню з бюджету на рахунок у СЕА ПДВ підлягають виключно надміру сплачені грошові зобов'язання з податку на додану вартість.

 

Водночас чинними нормативно-правовими актами не передбачається повернення з бюджету на рахунок у СЕА ПДВ помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з інших (крім ПДВ) податків, зборів, платежів (наприклад, з податку на прибуток, акцизного податку тощо).

 

2. Щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість

 

Згідно з підпунктом 14.1.182 пункту 14.1 статті 14 Кодексу помилково сплачені грошові зобов'язання - суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов'язань.

 

Враховуючи викладені вище положення абзацу п'ятого пункту 200 1.4 статті 200 1, речення другого пункту 43.4 статті 43 Кодексу, кошти, які надійшли на рахунки, відкриті для обліку надходжень з податку на додану вартість та підпадають під визначене Кодексом поняття "помилково сплачені грошові зобов'язання", підлягають поверненню за напрямами, що передбачені реченням першим пункту 43.4 статті 43 Кодексу, зокрема: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

 

Зобов'язуємо забезпечити доведення цього листа до підпорядкованих територіальних органів ДФС та встановити контроль за його виконанням.

 

 

 

Голова

Р. Насіров

 

 

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE