Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Внимание сельхозпредприятиям

Внимание сельхозпредприятиям! ГУ ГФС в Харьковской области считает, что сумма полученной возвратной финпомощи, не возвращенной в установленный договором срок, включается в общий объем доходов при определении доли сельскохозяйственного товаропроизводства (см. письмо от 11.02.2016 г. № 781/10/20-40-15-03-14).

 

Данный вывод является противоправным. При определении упомянутой доли нужно ориентироваться на правила бухучета. Согласно же им сумма полученной возвратной финпомощи, не возвращенной в установленный договором срок, попадет в доход только в случае списания кредиторской задолженности по ней - в частности, при истечении срока исковой давности.

 

Таким образом, если столкнетесь с претензиями ГФС по этому вопросу на практике, помните: данный подход можно обжаловать. В случае возникновения подобных проблем, обращайтесь, будем рады помочь.

 

 

Команда ОМП

  

 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

 

ЛИСТ

 

 

 

від 11.02.2016 р. № 781/10/20-40-15-03-14

 

         Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.11 № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.12 за № 510/20823 (далі — Розрахунок), затверджено форму розрахунку питомої ваги скоригованого доходу сільськогосподарського товаровиробника в сумі доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок). При складанні Розрахунку сільськогосподарські товаровиробники керуються даними бухгалтерського обліку.

 

      Згідно з положеннями пп. 14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

 

      Безповоротна фінансова допомога - це:

      сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

      сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

      сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

      основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

 

      Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

 

      В Кодексі визначення процентів наведено в пп.14.1.206 п.14.1 ст.14, а саме: проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

 

      До процентів включаються:

      а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

      б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

      в) платіж за придбання товарів у розстрочку;

      г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу);

      ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

 

 

      Таким чином, відсотки за депозитом та сума безповоротної фінансової допомоги включаються до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва, оскільки відповідають умовам визначення доходу. Сума поворотної фінансової допомоги не включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва, оскільки така допомога є обов’язковою до повернення у визначений у договорі термін. Сума поворотної фінансової допомоги, яка не повертається у визначений у договорі термін, включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва.

 

      Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

 

      З питання включення в бухгалтерському обліку до складу доходу суму отриманих відсотків по депозиту, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

 

      Крім того, зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

        

   Заступник начальника

Н.В. Свєтош

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE