Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

В случае начисления/удержания НДФЛ в уменьшенной суммеИз обзора разъяснительной практики от юристов OMP:

 В случае начисления/удержания НДФЛ в уменьшенной сумме налогового агента могут привлечь к ответственности согласно п. 123.1, п. 119.2 и ст. 163-4 КУоАП (подкатегория 103.26 ЗИР)

Если плательщик, как налоговый агент, неправильно начислил/удержал НДФЛ (в уменьшенной сумме), то его могут привлечь к ответственности согласно:

- п. 123.1 НКУ (самостоятельное определение органами ГФС денежного обязательства);

- п. 119.2 НКУ (нарушение заполнения Налогового расчета по форме № 1ДФ);

- ст. 163-4 КУоАП (в частности, за неудержание/неперечисление НДФЛ в бюджет).

Интерес в этой ситуации вызывает ссылка контролеров именно на п. 123.1 НКУ, а не, к примеру, на  ст. 127 НКУ (неначисление, неудержание и/или неуплата налогов плательщиком, в частности, налоговым агентом, до или во время выплаты дохода в пользу другого плательщика). При этом, в целом, мы с данным подходом согласны - тем более, что ст. 127 НКУ привязывается к периоду, в течение которого плательщик не уплачивает соответствующую сумму.

 

Питання:

 

Яка відповідальність передбачена до податкового агента, якщо перевіркою встановлено, що під час виплати доходу (авансу) найманому працівнику нараховано та утримано зменшену суму ПДФО?

 

Відповідь:

 

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.

 

Згідно з п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

 

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 ПКУ платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

 

У разі, якщо дані перевірок податкового агента щодо утримання податків у джерела виплати свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених ПКУ, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, то до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції у порядку та розмірах, встановлених ст. 123 ПКУ.

 

Так, коли сума податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб при перевірці визначається контролюючим органом, на таку особу накладається штраф в розмірі 25 відс. суми нарахованого податкового зобов'язання.

 

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання накладається штраф у розмірі 50 відс. суми нарахованого податкового зобов'язання.

 

У разі порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків, до таких податкових агентів (роботодавців) застосовуються штрафні санкції у порядку та розмірах, встановлених ст. 119 ПКУ, а саме штраф у розмірі 510 грн., а при повторному такому порушенні протягом року - штраф у розмірі 1020 гривень.

 

У відповідності зі ст. 163 прим. 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року N 8073-X, із змінами та доповненнями, неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Такі ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2019 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE