Курси котирувань

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Корпоративні інвестиційні фонди - як не потрапити під ознаки фіктивності

 НКЦПФР затвердила Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (рішення від 30.05.2017 р №393, зареєстроване в Мін'юсті 13.10.2017 р за №1260 / 31128). Цей документ вступить в силу через 30 днів з дня його офіційного опублікування. На даний момент документ ще не оприлюднений.

Попередні подібні рішення Комісії викликали у емітентів ЦП неоднозначну реакцію. На думку деяких з них, багато ознак фіктивності суперечили законодавству. Як згодом виявилося, такої позиції дотримувалися не тільки емітенти, а й судові інстанції. Саме тому значна частина попереднього Положення була визнана недійсною (див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2016 р по справі №826 / 23438/15). Зрештою Мін'юст навіть скасував рішення про державну реєстрацію цього Положення (наказ від 05.09.2016 р № 2631/5).

У новому Положенні Комісія спробувала врахувати «зауваження», які прозвучали в рамках судового процесу. Втім, замість старих ознак фіктивності Комісія передбачила нові ознаки.

Примітно, що, на скільки нам відомо, ознаки фіктивності для корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) не стає об'єктом судового розгляду. Тому в основу оновленого переліку ознак для КІФ було покладено старе розуміння Комісією такого поняття як фіктивність:

1) неподання КІФ до Комісії регулярної інформації за станом на кінець наступного звітного періоду після закінчення терміну заміни компанії з управління активами (старий ознака);

2) непроведення КІФ загальних зборів акціонерів протягом одного року (раніше - двох років поспіль);

3) реєстрація місцезнаходження КІФ в приміщенні житлового фонду (стара ознака);

4) перевищення капіталізації КІФ (тобто ринкової вартості його акцій) до вартості чистих активів такого емітента більш ніж в 2 рази по фінансовій звітності емітента, поданою до Комісії станом на кінець звітного періоду (старий ознака);

5) вартість цінних паперів, обіг яких зупинено (крім цінних паперів, обіг яких зупинено в процесі здійснення корпоративних операцій емітента), і/або щодо яких прийнято рішення про призупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, і/або векселів, і/або простроченої понад 90 днів дебіторської заборгованості, становить більш як 50 відсотків загальної вартості активів КІФ (раніше про фіктивність могло свідчити включення до складу активів фонду векселів і цінних паперів емітентів, включених в список, на суму, що перевищує 80% від вартості активів такого фонду);

6) включення до складу активів КІФ, який не є венчурним фондом, прав вимоги за кредитними договорами (новий ознака).

Відповідність КІФ мінімум трьома ознакам або одночасно першим двом ознакам - підстава для прийняття НКЦПФР рішення про включення фонду до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Попадання емітента (в тому числі, КІФ) до цього Списку спричинить за собою заборону на операції, пов'язані з переходом прав власності на його цінні папери. Покинути цей Список можна буде тільки шляхом усунення емітентом ознак, які стали приводом для визнання його фіктивним, або шляхом власної ліквідації.

Список емітентів, що мають ознаки фіктивності, розміщений на сайті Комісії.
Наші клієнти та партнери

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE